ANSAMBLI NACIONAL SHQIPTAR
НАЦИОНАЛЕН АЛБАНСКИ АНСАМБЛ
ALBANIAN NATIONAL ENSEMBLE
Menu
Web: www.ansambli-shqiptar.mk
E-Mail: [email protected]
Tel: +389 xxx xxx
"Filipi i dytë i Maqedonisë" Nr.11, 1000 Shkup